Aktuálne informácie

16.11.2018

Zberný dvor dňa 17.11.2018 zatvorený

Dňa 17.11.2018 (sobota) bude zberný dvor odpadov zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
13.11.2018

Ukončenie vývozu bioodpadu v roku 2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že vývoz bioodpadu z hnedých nádob prebehne posledný-krát v tomto roku dňa 26.11.2018. Ďakujeme, že ste sa zapojili do tohto systému, pokračovať budeme po zime opäť aj v roku 2019.
29.10.2018

Vývoz odpadu počas 44. týždňa

Oznamujeme občanom meste Ružomberok, že počas štátneho sviatku 30.10.2018 bude prebiehať vývoz komunálneho odpadu ako v bežný pracovný deň. Počas štátneho sviatku 1.11.2018 bude vývoz prebiehať ako v normálny pracovný deň vo všetkých lokalitách okrem zóny 5. Vývoz v zóne 5 prebehne v stredu 31.10.2018. Jedná sa o ulice: Baničné, Brezová, Cesta na Vlkolínec, Cintorínska, Do Dielca, E. Bohúňa, Fatranská, J. Páričku, J. Sladkého, Jelence, J. Hanulu, Kalvárska, K. F. Palmu, Na výhliadke, Nad Skalkou, Nad štadiónom, Obvodová cesta, Pod cintorínom, Pod Kalváriou, Ružová, Tichá, Za kláštorom, Záhradná a Zelená. Ďakujeme za pochopenie.
13.9.2018

Zberný dvor dňa 15.9.2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok a jeho prímestských častí, že počas štátneho sviatku dňa 15.9.2018 (sobota) bude zberný dvor odpadov zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
28.8.2018

Zberný dvor odpadov počas sviatkov 29.8. a 1.9.2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok a jeho prímestských častí, že počas štátnych sviatkov v dňoch 29.8. a 1.9.2018 bude zberný dvor odpadov zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
28.8.2018

Vývoz komunálneho odpadu dňa 29.8.2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok a jeho prímestských častí, že počas štátneho sviatku dňa 29.8.2018 bude vývoz komunálneho odpadu prebiehať ako v bežný pracovný deň. Ďakujeme za pochopenie.
27.8.2018

Zber elektroodpadu

Technické služby Ružomberok a.s. v zmysle zákona o odpadoch zabezpečia zber a likvidáciu elektroodpadu, tj, bielej techniky, televízorov, žiarivky, výbojky a pod. Zber bude vykonaný dňa 30.8.2018 po jednotlivých lokalitách nasledovne: Veľký Polík, ul. D.Makovického pri práčovni Klačno, ul. Klačno pri nových bytovkách Baničné, ul. I. Houdeka pri Áčku Roveň, parkovisko na ul. Bystrická cesta oproti Kauflandu   Zber v prímestských častiach bude vykonaný dňa 31.8.2018: Biely Potok, ul. Hlavná pred KD Hrboltová, ul. Potočná na otočke autobusu Černová, ul. Pri Váhu na otočke autobusu Odpad v kompletnom stave, nerozobraný a nerozbitý sa bude ukladať do pristavených veľkoobjemových kontajnerov a to v uvedený deň v jednotlivých lokalitách v čase od 7:00 hod. do 16:30 hod.
3.7.2018

Vývoz odpadu počas sviatku Sv. Cyrila a Metoda 5.7.2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu prebehne počas sviatku Sv. Cyrila a Metoda dňa 5.7.2018 (štvrtok) ako v normálny pracovný deň.
23.5.2018

Zber elektroodpadu máj 2018

Technické služby Ružomberok a.s. v zmysle zákona o odpadoch zabezpečia zber a likvidáciu elektroodpadu, tj, bielej techniky, televízorov, žiarivky, výbojky a pod. Zber bude vykonaný dňa 28.5.2018 po jednotlivých lokalitách nasledovne: Veľký Polík, ul. D.Makovického pri práčovni Klačno, ul. Klačno pri nových bytovkách Baničné, ul. I. Houdeka pri Áčku Roveň, parkovisko na ul. Bystrická cesta oproti Kauflandu   Zber v prímestských častiach bude vykonaný dňa 29.5.2018: Biely Potok, ul. Hlavná pred KD Hrboltová, ul. Potočná na otočke autobusu Černová, ul. Pri Váhu na otočke autobusu Odpad v kompletnom stave, nerozobraný a nerozbitý sa bude ukladať do pristavených veľkoobjemových kontajnerov a to v uvedený deň v jednotlivých lokalitách v čase od 7 00 hod. do 16 30 hod.