Aktuálne informácie

17.4.2019

Vývoz komunálneho odpadu počas Veľkej noci 2019

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že vývoz komunálneho odpadu v zóne č. 7 prebehne dňa 19.4.2019 (piatok) ako v normálny pracovný deň. Vývoz komunálneho odpadu na sídliskách v zóne 8 prebehne v sobotu 20.4.2019 (namiesto pondelka). Ďakujeme za pochopenie.
17.4.2019

Zberný dvor počas Veľkej noci 2019

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že zberný dvor bude v dňoch 19., 21. a 22.4.2019 (piatok, nedeľa a pondelok) zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
8.4.2019

Vývoz bioodpadu 2019

V roku 2019 prevzalo mesto Ružomberok kompletnú agendu týkajúcu sa zvozu bioodpadu pod novovytvorené Komunálne služby Ružomberok. Technické služby Ružomberok, a.s. preto už daľej nezabezpečujú činnosti súvisiace so zvozom hnedých nádob na bioodpad. Prevzatie nádoby, reklamáciu prípadne harmonogram vývozu (odkaz) prosíme riešte s oprávnenou osobou pre činnosti súvisiace s bioodpadmi – pán Martin Kralovenský (0908 220 763).
4.1.2019

Zberný dvor 6.1.2019

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že dňa 6.1.2019 (nedeľa) bude zberný dvor odpadov zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
19.12.2018

Zberný dvor počas Vianoc 2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že počas Vianočných sviatkov v dňoch 24. a 26.12.2018 bude zberný dvor odpadov zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
19.12.2018

Vývoz odpadu počas Vianoc 2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu odpadov prebehne počas obdobia Vianočných sviatkov 2018 podľa nasledovného harmonogramu: Harmonogram vývozu Vianoce 2018 (PDF).
16.11.2018

Zberný dvor dňa 17.11.2018 zatvorený

Dňa 17.11.2018 (sobota) bude zberný dvor odpadov zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
13.11.2018

Ukončenie vývozu bioodpadu v roku 2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že vývoz bioodpadu z hnedých nádob prebehne posledný-krát v tomto roku dňa 26.11.2018. Ďakujeme, že ste sa zapojili do tohto systému, pokračovať budeme po zime opäť aj v roku 2019.
29.10.2018

Vývoz odpadu počas 44. týždňa

Oznamujeme občanom meste Ružomberok, že počas štátneho sviatku 30.10.2018 bude prebiehať vývoz komunálneho odpadu ako v bežný pracovný deň. Počas štátneho sviatku 1.11.2018 bude vývoz prebiehať ako v normálny pracovný deň vo všetkých lokalitách okrem zóny 5. Vývoz v zóne 5 prebehne v stredu 31.10.2018. Jedná sa o ulice: Baničné, Brezová, Cesta na Vlkolínec, Cintorínska, Do Dielca, E. Bohúňa, Fatranská, J. Páričku, J. Sladkého, Jelence, J. Hanulu, Kalvárska, K. F. Palmu, Na výhliadke, Nad Skalkou, Nad štadiónom, Obvodová cesta, Pod cintorínom, Pod Kalváriou, Ružová, Tichá, Za kláštorom, Záhradná a Zelená. Ďakujeme za pochopenie.