Aktuálne informácie

13.9.2018

Zberný dvor dňa 15.9.2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok a jeho prímestských častí, že počas štátneho sviatku dňa 15.9.2018 (sobota) bude zberný dvor odpadov zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
28.8.2018

Zberný dvor odpadov počas sviatkov 29.8. a 1.9.2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok a jeho prímestských častí, že počas štátnych sviatkov v dňoch 29.8. a 1.9.2018 bude zberný dvor odpadov zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
28.8.2018

Vývoz komunálneho odpadu dňa 29.8.2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok a jeho prímestských častí, že počas štátneho sviatku dňa 29.8.2018 bude vývoz komunálneho odpadu prebiehať ako v bežný pracovný deň. Ďakujeme za pochopenie.
27.8.2018

Zber elektroodpadu

Technické služby Ružomberok a.s. v zmysle zákona o odpadoch zabezpečia zber a likvidáciu elektroodpadu, tj, bielej techniky, televízorov, žiarivky, výbojky a pod. Zber bude vykonaný dňa 30.8.2018 po jednotlivých lokalitách nasledovne: Veľký Polík, ul. D.Makovického pri práčovni Klačno, ul. Klačno pri nových bytovkách Baničné, ul. I. Houdeka pri Áčku Roveň, parkovisko na ul. Bystrická cesta oproti Kauflandu   Zber v prímestských častiach bude vykonaný dňa 31.8.2018: Biely Potok, ul. Hlavná pred KD Hrboltová, ul. Potočná na otočke autobusu Černová, ul. Pri Váhu na otočke autobusu Odpad v kompletnom stave, nerozobraný a nerozbitý sa bude ukladať do pristavených veľkoobjemových kontajnerov a to v uvedený deň v jednotlivých lokalitách v čase od 7:00 hod. do 16:30 hod.
3.7.2018

Vývoz odpadu počas sviatku Sv. Cyrila a Metoda 5.7.2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu prebehne počas sviatku Sv. Cyrila a Metoda dňa 5.7.2018 (štvrtok) ako v normálny pracovný deň.
23.5.2018

Zber elektroodpadu máj 2018

Technické služby Ružomberok a.s. v zmysle zákona o odpadoch zabezpečia zber a likvidáciu elektroodpadu, tj, bielej techniky, televízorov, žiarivky, výbojky a pod. Zber bude vykonaný dňa 28.5.2018 po jednotlivých lokalitách nasledovne: Veľký Polík, ul. D.Makovického pri práčovni Klačno, ul. Klačno pri nových bytovkách Baničné, ul. I. Houdeka pri Áčku Roveň, parkovisko na ul. Bystrická cesta oproti Kauflandu   Zber v prímestských častiach bude vykonaný dňa 29.5.2018: Biely Potok, ul. Hlavná pred KD Hrboltová, ul. Potočná na otočke autobusu Černová, ul. Pri Váhu na otočke autobusu Odpad v kompletnom stave, nerozobraný a nerozbitý sa bude ukladať do pristavených veľkoobjemových kontajnerov a to v uvedený deň v jednotlivých lokalitách v čase od 7 00 hod. do 16 30 hod.
30.4.2018

Vývoz komunálneho odpadu počas dní 1.5. a 8.5.2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok a jeho prímestských častí, že vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov 1.5. a 8.5.2018 bude prebiehať ako v bežné pracovné dni.
26.4.2018

Zmena vývozu VKK

Mesto Ružomberok oznamuje občanom, že bolo nútené pristúpiť k zmene harmonogramu pristavovania a následného vývozu veľkokapacitných kontajnerov podľa jednotlivých volebných obvodov. K tomuto rozhodnutiu mesto pristúpilo na základe množiacich sa nelegálnych čiernych skládok v okolí kontajnerov a pravidelného prepĺňania kontajnerov cez víkendy, čo následne nespĺňalo estetické a hlavne hygienické normy. Takisto likvidácia vzniknutých čiernych skládok a pravidelné upratovanie okolo kontajnerov bolo pre mesto finančne náročné. Pristavenie kontajnerov je stanovené od 17. kalendárneho týždňa na štvrtky a odvozy kontajnerov budú realizované pravidelne v piatok. V prípade štátnych sviatkov, ktoré pripadajú na štvrtok, budú kontajnery pristavené v stredu a vývoz sa uskutoční v piatok. Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov podľa jednotlivých volebných obvodov je zverejnený aj na webovej stránke Mesta Ružomberok. Okrem toho pripomíname, že Mesto Ružomberok vychádza v ústrety svojim občanom aj prevádzkou zberného dvora odpadov v areáli Technických služieb Ružomberok, a .s., na ktorom môžu občania odovzdať odpad v pondelok, stredu, piatok, sobotu a nedeľu. Otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke Technických služieb Ružomberok,a.s..
17.4.2018

Vývoz BIO odpadu 2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že vývoz biologicky-rozložiteľného odpadu z hnedých nádob bude prebiehať ako po minulé roky, t.j.: každý pondelok od 23.4.2018 do 26.11.2018. Dalšie informácie môžete získať na stránke mesta Ružomberok.