Dokumenty

Údaje o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov vyzbieraných na území zmluvných obcí za rok 2022:

2022 2Q (0,55 MB PDF)

Zmluvy o kúpe pozemkov:

Berešíková (0,11 MB PDF)

Čížiková (0,15 MB PDF)

Ďurovičová (0,05 MB PDF)

Fain (0,15 MB PDF)

Gregorová (0,35 MB PDF)

Chebenová (0,35 MB PDF)

Janičiar (0,35 MB PDF)

Janovcová  (0,35 MB PDF)

Kaczorová (0,35 MB PDF)

Maga (0,50 MB PDF)

Maga J. (0,40 MB PDF)

Oravec (0,35 MB PDF)

Pastuchová (0,35 MB PDF)

Sanigová (0,35 MB PDF)

Ružomberok (0,12 MB PDF)

Obchodné zmluvy:

Topset (0,36 MB PDF)