Dokumenty

Údaje o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov vyzbieraných na území zmluvných obcí:

2022 - Envipack (0,55 MB PDF)
2022 - Naturpack (0,55 MB PDF)

Zmluvy o kúpe pozemkov:

Berešíková (0,11 MB PDF)

Čížiková (0,15 MB PDF)

Ďurovičová (0,05 MB PDF)

Fain (0,15 MB PDF)

Gregorová (0,35 MB PDF)

Chebenová (0,35 MB PDF)

Janičiar (0,35 MB PDF)

Janovcová  (0,35 MB PDF)

Kaczorová (0,35 MB PDF)

Maga (0,50 MB PDF)

Maga J. (0,40 MB PDF)

Oravec (0,35 MB PDF)

Pastuchová (0,35 MB PDF)

Sanigová (0,35 MB PDF)

Ružomberok (0,12 MB PDF)

Obchodné zmluvy:

Topset (0,36 MB PDF)