Dokumenty

Zoznam odpadov zneškodňovaných na skládke TKO Biela Púť

Zoznam odpadov zneškodňovaných na skládke Ružomberok - Biela Púť  (53 kB PDF)

Množstvá zhodnoteného / vyvezeného odpadu pre obce za rok 2015:

Množstvá odpadu pre obce za rok 2015 (81 kB PDF)

Zmluvy o kúpe pozemkov:

Čížiková (0,15 MB PDF)

Ďurovičová (0,05 MB PDF)

Fain (0,15 MB PDF)

Gregorová (0,35 MB PDF)

Chebenová (0,35 MB PDF)

Janičiar (0,35 MB PDF)

Janovcová  (0,35 MB PDF)

Kaczorová (0,35 MB PDF)

Maga (0,50 MB PDF)

Maga J. (0,40 MB PDF)

Oravec (0,35 MB PDF)

Pastuchová (0,35 MB PDF)

Sanigová (0,35 MB PDF)

Ružomberok (0,12 MB PDF)