Likvidácia odpadu Ružomberok

Technické služby Ružomberok a.s.

Spoločnosť TS Ružomberok a.s., ktorá sa venuje likvidácii odpadu vznikla 5.4.2000. Spoločnosť založili traja zakladatelia vkladom vo výške 2.500.000,- Sk, ktorý tvorí základné imanie spoločnosti. Zakladateľmi sú T+T s.r.o. 51%, Mesto Ružomberok 44%, Ing. Pavol Jeleník 5%. Spoločnosť bola zaregistrovaná v Stredisku cenných papierov a akciám je pridelené číslo emisie LP 0000102530. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10250/L.

Okrem likvidácie odpadu je hlavnou činnosťou tejto spoločnosti zabezpečovať komplexné služby pre mesto Ružomberok a jeho okolie.

Spoločnosť má certifikáty

  • Systém manažérstva kvality
  • environmentálneho manažérstva
  • manažérstva bezpečnosti
  • ochrany zdravia pri práci.
Obchodné meno: Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť
IČO: 36 391 301
Typ spoločnosti: Akciová spoločnosť
Dátum založenia: 14.3.2000
Sídlo (úplná adresa): Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok
OKEČ: 90 – služby, nakladanie s odpadom

Kde nás nájdete

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie.

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

https://www.tsrbk.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords