Likvidácia odpadu Ružomberok

Technické služby Ružomberok a.s.

Spoločnosť TS Ružomberok a.s., ktorá sa venuje likvidácii odpadu vznikla 5.4.2000. Spoločnosť založili traja zakladatelia vkladom vo výške 2.500.000,- Sk, ktorý tvorí základné imanie spoločnosti. Zakladateľmi sú T+T s.r.o. 51%, Mesto Ružomberok 44%, Ing. Pavol Jeleník 5%. Spoločnosť bola zaregistrovaná v Stredisku cenných papierov a akciám je pridelené číslo emisie LP 0000102530. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10250/L.

Okrem likvidácie odpadu je hlavnou činnosťou tejto spoločnosti zabezpečovať komplexné služby pre mesto Ružomberok a jeho okolie.

Spoločnosť má certifikáty

  • Systém manažérstva kvality
  • environmentálneho manažérstva
  • manažérstva bezpečnosti
  • ochrany zdravia pri práci.
Obchodné meno: Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť
IČO: 36 391 301
Typ spoločnosti: Akciová spoločnosť
Dátum založenia: 14.3.2000
Sídlo (úplná adresa): Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok
OKEČ: 90 – služby, nakladanie s odpadom

Kde nás nájdete

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie.