Technické služby Ružomberok, a.s.

Čistenie a údržba komunikácií v meste Ružomberok a okolí

Technické služby Ružomberok, a.s.

Spoločnosť Technické služby Ružomberok, a.s. so sídlom v Ružomberku, na ulici Pivovarská 9, sa špecializuje na vývoz komunálneho odpadu z oblasti Dolného Liptova a Hornej Oravy, prevádzku skládky TKO, zabezpečenie separovaného zberu odpadov, jeho pretriedenie a takisto zabezpečuje prevádzku verejnoprospešných služieb pre mesto Ružomberok a obce záujmového územia.

certifikácia spoločnosti