Vývoz odpadu počas Vianoc 2021

Vývoz komunálneho odpadu:

24.12.2021 – ako v bežný pracovný deň

31.12.2021 – ako v bežný pracovný deň

6.1.2022 – ako v bežný pracovný deň

Separovaný zber odpadov:

6.1.2022 – ako v bežný pracovný deň