Aktuálne informácie

27.8.2018

Zber elektroodpadu

Technické služby Ružomberok a.s. v zmysle zákona o odpadoch zabezpečia zber a likvidáciu elektroodpadu, tj, bielej techniky, televízorov, žiarivky, výbojky a pod. Zber bude vykonaný dňa 30.8.2018 po jednotlivých lokalitách nasledovne: Veľký Polík, ul. D.Makovického pri práčovni Klačno, ul. Klačno pri nových bytovkách Baničné, ul. I. Houdeka pri Áčku Roveň, parkovisko na ul. Bystrická cesta oproti Kauflandu   Zber v prímestských častiach bude vykonaný dňa 31.8.2018: Biely Potok, ul. Hlavná pred KD Hrboltová, ul. Potočná na otočke autobusu Černová, ul. Pri Váhu na otočke autobusu Odpad v kompletnom stave, nerozobraný a nerozbitý sa bude ukladať do pristavených veľkoobjemových kontajnerov a to v uvedený deň v jednotlivých lokalitách v čase od 7:00 hod. do 16:30 hod.
3.7.2018

Vývoz odpadu počas sviatku Sv. Cyrila a Metoda 5.7.2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu prebehne počas sviatku Sv. Cyrila a Metoda dňa 5.7.2018 (štvrtok) ako v normálny pracovný deň.
23.5.2018

Zber elektroodpadu máj 2018

Technické služby Ružomberok a.s. v zmysle zákona o odpadoch zabezpečia zber a likvidáciu elektroodpadu, tj, bielej techniky, televízorov, žiarivky, výbojky a pod. Zber bude vykonaný dňa 28.5.2018 po jednotlivých lokalitách nasledovne: Veľký Polík, ul. D.Makovického pri práčovni Klačno, ul. Klačno pri nových bytovkách Baničné, ul. I. Houdeka pri Áčku Roveň, parkovisko na ul. Bystrická cesta oproti Kauflandu   Zber v prímestských častiach bude vykonaný dňa 29.5.2018: Biely Potok, ul. Hlavná pred KD Hrboltová, ul. Potočná na otočke autobusu Černová, ul. Pri Váhu na otočke autobusu Odpad v kompletnom stave, nerozobraný a nerozbitý sa bude ukladať do pristavených veľkoobjemových kontajnerov a to v uvedený deň v jednotlivých lokalitách v čase od 7 00 hod. do 16 30 hod.
30.4.2018

Vývoz komunálneho odpadu počas dní 1.5. a 8.5.2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok a jeho prímestských častí, že vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov 1.5. a 8.5.2018 bude prebiehať ako v bežné pracovné dni.
26.4.2018

Zmena vývozu VKK

Mesto Ružomberok oznamuje občanom, že bolo nútené pristúpiť k zmene harmonogramu pristavovania a následného vývozu veľkokapacitných kontajnerov podľa jednotlivých volebných obvodov. K tomuto rozhodnutiu mesto pristúpilo na základe množiacich sa nelegálnych čiernych skládok v okolí kontajnerov a pravidelného prepĺňania kontajnerov cez víkendy, čo následne nespĺňalo estetické a hlavne hygienické normy. Takisto likvidácia vzniknutých čiernych skládok a pravidelné upratovanie okolo kontajnerov bolo pre mesto finančne náročné. Pristavenie kontajnerov je stanovené od 17. kalendárneho týždňa na štvrtky a odvozy kontajnerov budú realizované pravidelne v piatok. V prípade štátnych sviatkov, ktoré pripadajú na štvrtok, budú kontajnery pristavené v stredu a vývoz sa uskutoční v piatok. Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov podľa jednotlivých volebných obvodov je zverejnený aj na webovej stránke Mesta Ružomberok. Okrem toho pripomíname, že Mesto Ružomberok vychádza v ústrety svojim občanom aj prevádzkou zberného dvora odpadov v areáli Technických služieb Ružomberok, a .s., na ktorom môžu občania odovzdať odpad v pondelok, stredu, piatok, sobotu a nedeľu. Otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke Technických služieb Ružomberok,a.s..
17.4.2018

Vývoz BIO odpadu 2018

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že vývoz biologicky-rozložiteľného odpadu z hnedých nádob bude prebiehať ako po minulé roky, t.j.: každý pondelok od 23.4.2018 do 26.11.2018. Dalšie informácie môžete získať na stránke mesta Ružomberok.
29.3.2018

Vývoz komunálneho odpadu počas Veľkej noci

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že počas veľkonočných sviatkov bude prebiehať vývoz komunálneho odpadu nasledovne: 30.3.2018 – piatok – vývoz normálne 31.3.2018 – sobota – náhradný vývozný deň namiesto pondelka 2.4.2018 – pondelok – vývoz komunálneho odpadu nebude
13.12.2017

Zberný dvor odpadov dňa 17.11.2017

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že zberný dvor odpadov bude v štátny sviatok dňa 17.11.2017 mimo prevádzku. Ďakujeme za pochopenie.
1.11.2017

Zberný dvor odpadov dňa 1.11.2017

Oznamujeme občanom mesta Ružomberok, že zberný dvor odpadov bude v štátny sviatok dňa 1.11.2017 mimo prevádzku. Ďakujeme za pochopenie.