Zberný dvor ZATVORENÝ!

Zberný dvor odpadov bude od 8.4.2020 (streda) minimálne do 13.4.2020 (pondelok) ZATVORENÝ z dôvodu, že vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

Na základe uvedeného bude zberný dvor zatvorený od 8.4.2020 do 13.4.2020 vrátane.

Najbližší možný termín otvorenia bude 15.4.2020, ak nedôjde k predĺženiu obmedzenia.

Ďakujeme za pochopenie.