Vývoz odpadu počas 44. týždňa

Oznamujeme občanom meste Ružomberok, že počas štátneho sviatku 30.10.2018 bude prebiehať vývoz komunálneho odpadu ako v bežný pracovný deň. Počas štátneho sviatku 1.11.2018 bude vývoz prebiehať ako v normálny pracovný deň vo všetkých lokalitách okrem zóny 5. Vývoz v zóne 5 prebehne v stredu 31.10.2018. Jedná sa o ulice: Baničné, Brezová, Cesta na Vlkolínec, Cintorínska, Do Dielca, E. Bohúňa, Fatranská, J. Páričku, J. Sladkého, Jelence, J. Hanulu, Kalvárska, K. F. Palmu, Na výhliadke, Nad Skalkou, Nad štadiónom, Obvodová cesta, Pod cintorínom, Pod Kalváriou, Ružová, Tichá, Za kláštorom, Záhradná a Zelená. Ďakujeme za pochopenie.