Vývoz bioodpadu 2019

V roku 2019 prevzalo mesto Ružomberok kompletnú agendu týkajúcu sa zvozu bioodpadu pod novovytvorené Komunálne služby Ružomberok.
Technické služby Ružomberok, a.s. preto už daľej nezabezpečujú činnosti súvisiace so zvozom hnedých nádob na bioodpad. Prevzatie nádoby, reklamáciu prípadne harmonogram vývozu (odkaz) prosíme riešte s oprávnenou osobou pre činnosti súvisiace s bioodpadmi – pán Martin Kralovenský (0908 220 763).