Zber, likvidácia a uskladnenie komunálneho odpadu

Stredisko zabezpečuje vývoz a uskladnenie TKO z mesta Ružomberok a trinástich obcí okresu Ružomberok, z mesta Trstená a dvanástich obcí Hornej Oravy. Túto činnosť realizujeme aj z obcí Zázrivá, Kraľovany, Jasenová a Malatiná.

Komunálny odpad v meste a jednotlivých zvozových regiónoch sa zneškodňuje podľa miestne prijatých VZN a následne upravených zmluvách o vývoze a zneškodnení odpadu. Na podporu presnej evidencie a možnosti analytického vyhodnocovania množstiev dovezeného komunálneho odpadu ako aj odpadu dovezeného externými pôvodcami priamo na skládku odpadov spoločnosť zakúpila a dala do prevádzky certifikovanú digitálnu váhu umiestnenú pri vstupe na skládku.

Okrem vývozu bežných smetných nádob sa z mesta Ružomberok vyvážajú aj veľkokapacitné kontajnery podľa požiadaviek mesta Ružomberok.

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

https://www.tsrbk.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords