Údržba verejného osvetlenia

Nosnou činnosťou strediska sú opravy, údržba a prevádzka verejného osvetlenia, jeho bezpečný a plynulý chod ako aj údržba svetelnej signalizácie križovatiek. Vedenie spoločnosti zabezpečilo spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia od spoločnosti Lightech s.r.o., následne bol projekt odpredaný mestu, ktoré plánuje požiadať o finančný príspevok na túto činnosť z fondov EU.

Čiastočná rekonštrukcia verejného osvetlenia spočíva vo výmene osvetľovacích telies a rozvádzačov za nové ekonomickejšie. Realizovaný je nákup nových vianočných ozdôb a vianočnej výzdoby časti mesta .

Pre potreby strediska bol zakúpený od SEBA KMT prístroj FL10 na vyhľadávanie porúch káblov.