Súhlas na vybudovanie obruby a drobnej stavby na cintoríne

Súhlas na vybudovanie obruby a drobnej stavby na cintorínoch vydá vedúca strediska cintorínskych služieb pani Moravčíková v Dome smútku na cintoríne v Ružomberku .