Meranie zhutnenia rozkopávok

Spoločnosť zabezpečuje na objednávku meranie zhutnenia rozkopávok.