Čistenie a údržba miestnych komunikácií

Hlavnou činnosťou v stredisku je letné a zimné čistenie komunikácií. Na zabezpečenie tejto činnosti je dôležité byť dostatočne systémovo, strojne a personálne pripravený. Z tohto dôvodu naša spoločnosť disponuje zametacím strojom na čistenie chodníkov a pešej zóny značky BUCHER CITY CAT 2020. Ďalšou činnosťou v stredisku je údržba a obnova miestnych komunikácií, ktorá je zameraná na opravy komunikácií a ich vybavenia ako je vodorovné a zvislé značenie, zvodidlá a zábradlia, zariadenia na odvod povrchových dažďových vôd a podobne. Na zvýšenie kvality a zvýšenie efektívnosti spoločnosť zakúpila na údržbu miestnych komunikácií búracie kladivo značky WACKER BM 24 LOW VIB., rezačku špár značky WACKER BFS 1345 B univerzálnejší stroj JCB.