Čistenie a údržba miestnych komunikácií

Hlavnou činnosťou v stredisku je letné a zimné čistenie komunikácií. Na zabezpečenie tejto činnosti je dôležité byť dostatočne systémovo, strojne a personálne pripravený. Z tohto dôvodu naša spoločnosť disponuje zametacím strojom na čistenie chodníkov a pešej zóny značky BUCHER CITY CAT 2020. Ďalšou činnosťou v stredisku je údržba a obnova miestnych komunikácií, ktorá je zameraná na opravy komunikácií a ich vybavenia ako je vodorovné a zvislé značenie, zvodidlá a zábradlia, zariadenia na odvod povrchových dažďových vôd a podobne. Na zvýšenie kvality a zvýšenie efektívnosti spoločnosť zakúpila na údržbu miestnych komunikácií búracie kladivo značky WACKER BM 24 LOW VIB., rezačku špár značky WACKER BFS 1345 B univerzálnejší stroj JCB.

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

https://www.tsrbk.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords