Výmena smetných nádob pre obyvateľov mesta Ružomberok

Požiadavku na výmenu nefunkčných alebo poškodených smetných nádob nahláste osobne alebo telefonicky na stredisku vývozu odpadu.

Nefunkčnú alebo poškodenú smetnú nádobu je potrebné priniesť do areálu Technických služieb a.s., kde Vám po podpise výmenného formulára bude vydaná nová smetná nádoba..