Vyjadrenie k projektovej dokumentácii a rozkopávkam

Spoločnosť vydáva vyjadrenie k projektovej dokumentácii a rozkopávkam na miestnych komunikáciách spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

Samotné povolenie na rozkopávku vydá príslušné oddelenie mestského úradu Ružomberok.