Vitajte na stránke Technických služieb Ružomberok, a.s. !

Spoločnosť Technické služby Ružomberok, a.s. so sídlom v Ružomberku, na ulici Pivovarská 9, sa špecializuje na vývoz komunálneho odpadu z oblasti Dolného Liptova a Hornej Oravy, prevádzku skládky TKO, zabezpečenie separovaného zberu odpadov, jeho pretriedenie a takisto zabezpečuje prevádzku verejnoprospešných služieb pre mesto Ružomberok a obce záujmového územia.

Kvalitatívny aspekt posudzovania činností našej spoločnosti je vyjadrený certifikátom dokumentujúcim vyhovenie požiadavkám noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN EN ISO 18001 pre systémy manažérstva kvality, enviromentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Dôležité:

Nový harmonogram vývozu
komunálneho odpadu 2016


Zberný dvor odpadov 2015
(550 kB PDF)

Harmonogramy vývozu
separovaného zberu odpadov 2016


Výročná správa 2013 (725 kB PDF)

Zoznam odpadov zneškodňovaných na skládke Ružomberok - Biela Púť (53 kB PDF)

Otváracie hodiny:

Jednotlivé strediská:
Pondelok - Piatok: 6:00-14:00

Zberný dvor odpadov:
Pondelok: 10:00 - 16:00
Streda:     10:00 - 16:00
Piatok:      10:00 - 16:00
Sobota:       9:00 - 15:00
Nedeľa:       9:00 - 15:00

Partneri:

Recyklačný fond Orava T+T a.s. Mesto Ružomberok

 

Počítadlo návštev: