Vitajte na stránke Technických služieb Ružomberok, a.s. !

Spoločnosť Technické služby Ružomberok, a.s. so sídlom v Ružomberku, na ulici Pivovarská 9, sa špecializuje na vývoz komunálneho odpadu z oblasti Dolného Liptova a Hornej Oravy, prevádzku skládky TKO, zabezpečenie separovaného zberu odpadov, jeho pretriedenie a takisto zabezpečuje prevádzku verejnoprospešných služieb pre mesto Ružomberok a obce záujmového územia.

Kvalitatívny aspekt posudzovania činností našej spoločnosti je vyjadrený certifikátom dokumentujúcim vyhovenie požiadavkám noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN EN ISO 18001 pre systémy manažérstva kvality, enviromentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Dôležité:

Harmonogram vývozu
komunálneho odpadu
v Ružomberku (920kB PDF)


Zberný dvor odpadov 2015
(550 kB PDF)

Harmonogramy vývozu
separovaného zberu odpadov 2017


Výročná správa 2013 (725 kB PDF)

Zoznam odpadov zneškodňovaných na skládke Ružomberok - Biela Púť (53 kB PDF)

Otváracie hodiny:

Jednotlivé strediská:
Pondelok - Piatok: 6:00-14:00

Zberný dvor odpadov:
Pondelok: 10:00 - 16:00
Streda:     10:00 - 16:00
Piatok:      10:00 - 16:00
Sobota:       9:00 - 15:00
Nedeľa:       9:00 - 15:00

Partneri:

Recyklačný fond Orava T+T a.s. Mesto Ružomberok

 

Počítadlo návštev: